Społeczna Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie Wronowskiej
  Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej - nasza szkoła jest najlepsza na świecie!
  
Projekty unijne 2012' 

Projekty unijne
Album: Projekty unijne 2012'

Aktualności 

Menu główne 

Fotogaleria 

Online 
Obecnie jest 10 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.


 

Przekaż nam swój 1 % podatku

Obywatelskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Żaczek", które jest organem prowadzącym dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wronowskiej jest organizacją pożytku publicznego. Każdy, kto chciałby pomóc naszej szkole, może przekazać swój 1%.
Jak to zrobić ?
Wystarczy w rocznym rozliczeniu podatkowym wpisać numer:
KRS: 0000283585
Jeśli ktoś chciałby dokonać wpłaty bezpośredniej, może to zrobić na konto "Żaczka":
17 8735 0007 0009 8560 2000 0010
Obywatelskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Żaczek", Dąbrowa Wronowska 41, 24-320 Poniatowa


  Narodowe Czytanie 2021 Autor Admin - 5 raz(y) oglądano. 
czytanie
Narodowe Czytanie 2021

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania, zainaugurowanego w roku 2012, odbyła się w całej Polsce w sobotę, 4 września. Uczniowie naszej szkoły po raz trzeci wzięli w niej udział, z tym, że kilka dni później. Tym razem postanowiliśmy przybliżyć fragmenty dramatu ''Moralność pani Dulskiej" autorstwa G. Zapolskiej rodzicom i tym samym udowodnić, iż czytanie i interpretacja nawet tak trudnego dzieła nie są nam obce. Uczniowie z kl. V oraz VII pod kierunkiem polonistki przygotowali 3 sceny z aktów I i II. Korzystając z pięknej aury, zaprosiliśmy rodziców na łono natury tuż obok naszej stylowej altany. Na wstępie panie: M. Hulak, D. Włodarczyk-Chęć oraz K. Lenarcik odczytały list wystosowany przez Prezydenta RP do uczestników akcji. Następnie głos zabrali nasi wyjątkowi uczniowie. Niełatwo było oddać klimat epoki, a także skomplikowaną mentalność rodziny Dulskich. Ale uczniowie (z pomocą nieocenionych jak zawsze rodziców) stanęli na wysokości zadania. Nie dość, że mimo problemów technicznych rewelacyjnie odczytali tekst, wywołując uśmiech na twarzach widzów, to jeszcze z powodzeniem wcielili się w role mieszczan z początków XX w. Suknie, koki, kapelusze - to trzeba było zobaczyć! Tacy aktorzy to skarb! Słuchanie tych kilku chętnych osób było prawdziwą przyjemnością. Dziękuję bardzo! Za rok kolejna edycja! Do usłyszenia!
Oprac. W. Czuryło 
środa, 15 września 2021       Strona gotowa do druku  

   Rozpoczęcie roku szkolnegp Autor Admin - 10 raz(y) oglądano. 
Brak
Inauguracja roku szkolnego 2021/2022
W środę o godzinie 8.00 po raz pierwszy w tym roku szkolnym zadzwonił dzwonek, obwieszczając radośnie zgromadzonym uczniom i nauczycielom, iż czas wracać do nauki, i pracy. Niezbyt sprzyjająca aura nie popsuła nikomu humoru, albowiem wszyscy tęsknili za normalnością. Z radością powitaliśmy najmłodszych, którzy od tego roku będą uczęszczali do młodszej grupy naszego przedszkola i do klasy pierwszej.
A w szkole dużo zmian!
Z przyjemnością zaobserwować można nowe szafki, wyremontowaną łazienkę przedszkola czy wymienione drzwi. Pojawiły się piękne zabawki i dywan. Księgozbiór od września także został przeniesiony w inne miejsce i łatwiej będzie dzieciom korzystać z jego zasobów. Nastąpiły również zmiany personalne. Powitaliśmy nowych nauczycieli do j. niemieckiego, wychowania przedszkolnego oraz informatyki. Dyrekcja życzyła uczniom samych sukcesów, a pedagogom i rodzicom - wytrwałości.
Opracowała: Wanda Czuryło 
czwartek, 09 września 2021       Strona gotowa do druku  

  Nowy rok szkolny Autor Admin - 12 raz(y) oglądano. 
Szkoła


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
I SPOŁECZNYM PRZEDSZKOLU
W DĄBROWIE WRONOWSKIEJ


odbędzie się 1 września 2021r o godzinie:

8.00 - klasy 5 - 8

8.30 - oddziały przedszkolne

9.00 - klasy 1 - 4

Małgorzata Hulak


 
niedziela, 29 sierpnia 2021       Strona gotowa do druku  

  RP Autor Admin - 15 raz(y) oglądano. 
...


Posiedzenie Rady Pedagogicznej
w Społecznej Szkole Podstawowej
w Dąbrowie Wronowskiej
odbędzie się
25.08.2021r o godz. 10.00

Małgorzata Hulak


 
wtorek, 10 sierpnia 2021       Strona gotowa do druku  

  Komunikat dla rodziców Autor Admin - 29 raz(y) oglądano. 
...

DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH MŁODZIEŻY W WIEKU 15-18 LAT

Uwaga!!!

Rodzice dzieci urodzonych w 2004, 2005 i 2006 roku zamieszkałych na terenie gminy Poniatowa.

Zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do szkół znajdujących się poza Gminą Poniatowa lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 30 września 2021r. oświadczenia o formie spełniania obowiązku nauki w roku szkolnym 2021/2022.

Oświadczenie można:

- przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminny Zespół ds. Obsługi Oświaty w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, lub
- dostarczyć osobiście - budynek Urzędu Miejskiego, II piętro, pokój 213, lub
- wysłać skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia na adres mailowy: sekretariat@mgzoo.pl
lub
-wysłać skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia przez e-PUAP (poniżej):
https://mgzoo.bip.gov.pl/e-skrzynka-podawcza/e-skrzynka-podawcza.html


Ważne informacje:


Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.
Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:
1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.
Obowiązek, o którym mowa, może być także spełniany przez uczęszczanie do szkoły:
1) za granicą (w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;
3) uczęszczanie do szkół i zespołów szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej, które prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w art. 47 ustawy Prawo oświatowe.
Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na rodzica/opiekuna prawnego dziecka może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełnienia ciążącego na nim obowiązku nauki u dziecka.

Obowiązki rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu:


Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą, lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.


Wzór oświadczenia rodzica do pobrania na stronie poniżej (ostatnia pozycja w tabeli z załącznikami):
https://mgzoo.bip.gov.pl/obowiazek-szkolny-i-obowiazek-nauki/postepowanie-egzekucyjne-w-zakresie-obowiazku-szkolnego.html
- lub w UM w pokoju 213 
wtorek, 10 sierpnia 2021       Strona gotowa do druku  

  Siłownia plenerowa Autor Admin - 22 raz(y) oglądano. 
Dzień chłopakaW ostatnich latach wzrosło zainteresowanie zarówno sposobem odżywiania, jak i spędzania wolnego czasu. Media od dawna lansują sport jako panceum na stres. Ruch i kondycja powoli stały się nieodłącznym aspektem ludzkiego życia. My też wiemy, iż w zdrowym ciele - zdrowy duch. Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom społeczności lokalnej, Zarząd OSE "Żaczek" złożył w 2020 r. wniosek o utworzenie przy SSP w Dąbrowie Wronowskiej siłowni plenerowej w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania "Owocowy Szlak". I udało się! Otrzymaliśmy dofinansowanie! Wartość przedsięwzięcia w całości zrefundowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 szacuje się na 23,190,08 zł. Wszystkie urządzenia posiadają atesty, tak więc uczniowie SSP, a także mieszkańcy okolicznych miejscowości mogą bezpiecznie z nich korzystać i dbać o tężyznę fizyczną. Orbitrek, biegacz, stepper, wahadło itp. - są dla Was!


Zapraszamy serdecznie!
 
wtorek, 10 sierpnia 2021       Strona gotowa do druku  

  Uwaga Autor Admin - 29 raz(y) oglądano. 
Ślubowanie kl1Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 25 czerwca o godzinie:

8.30 - klasy 4 - 8

10.00 - klasy 1 - 3 oraz grupa przedszkolna


 
wtorek, 22 czerwca 2021       Strona gotowa do druku  

  Szczepienia przeciv Covid-19 Autor Admin - 43 raz(y) oglądano. 
Stop
Drodzy rodzice
.
Przekazuję w załączeniu do zapoznania się z odpowiedziami na pytania rodziców dotyczące szczepień nastolatków zadane podczas wideokonferencji w dniu 7 czerwca 2021 r. Informacje opracował zespół 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.
Jednocześnie przypominam, że 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie oferuje możliwość wykonania szczepień indywidualnych lub dla zorganizowanych grup w "Punkcie Szczepień Powszechnych" zorganizowanym w obiekcie "Icemania" przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie.


https://www.kuratorium.lublin.pl/gsok/include/pliki.php?cl=pliki&akc=dl&id=18004


 
czwartek, 17 czerwca 2021       Strona gotowa do druku  

  Wizyta pszczelarza Autor Admin - 33 raz(y) oglądano. 
Ogród
10 czerwca nasze przedszkole odwiedziła pani Małgorzata Czopek, właścicielka pasieki, która w ciekawy sposób opowiadała o tym jak wygląda ciężka praca pszczółek, w jaki sposób powstaje miód oraz, jak należy opiekować się pszczołami. Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały opowieści, a następnie oglądały narzędzia pszczelarza niezbędne do pracy. Na zakończenie spotkania odbyła się degustacja pysznego miodku, a na pamiątkę wizyty dzieci otrzymały świeczki wykonane z wosku pszczelego.

 
czwartek, 17 czerwca 2021       Strona gotowa do druku  

  Wycieczka Autor Admin - 35 raz(y) oglądano. 
Skansen
7 czerwca
dzieci z grupy przedszkolnej wybrały się na wymarzoną wycieczkę. Radośni i podekscytowani wyjechaliśmy w podróż, której celem było gospodarstwo agroturystyczne Doboszówkaw miejscowości Kalenne. Podróż była długa i troszkę męcząca, ale mimo wszystko humory nam dopisywały.
Na miejscu czekały na nas warsztaty, w czasie których poznaliśmy etapy oraz staropolskie metody wypiekania chleba i wyrabiania masła. Następnie każdy z nas miał możliwość młócenia zboża archaicznym przedmiotem jakim są cepy ( swoją drogą zupełnie zapomniane). Bardzo ciekawą czynnością było młynkowanie ziarna, czyli oddzielanie ziarna pszenicy od plew. Mieliśmy okazję mielić zboże na mąkę przy użyciu żaren. Wszystkie te czynności wykonywane były ręcznie, dzięki czemu przekonaliśmy się jak trudną pracę wykonywali rolnicy oraz gospodynie domowe w dawnej Polsce. Świetnie bawiliśmy się karmiąc zwierzęta: puszyste króliki, kozy, owce oraz przesympatyczne alpaki. Z zainteresowaniem obserwowaliśmy piękne konie, bażanty oraz dostojną sowę. Uwieńczeniem wizyty w Doboszówce były zabawy z animatorem oraz pobyt na placu zabaw. Zmęczeni ale zadowoleni i szczęśliwi wróciliśmy do przedszkola.

 
czwartek, 17 czerwca 2021       Strona gotowa do druku  
 Kontakt
Dąbrowa Wronowska 41
24-320 Poniatowa

tel. 081 8204287
e-mail sspdabrowawron@wp.pl

 Sport w szkole


tn_DSCN4454
Album: Sportowy sukces


 Doskonalimy bazę


tn_DSCN4273
Album: Nowa nawierzchnia


 Kto jest na stronie
Obecnie jest 10 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

 Starsze artykuły
Starsze artykuły

Theme creado por dev-postnuke.com